1. Arthur Corporation (Nhật Bản) Liên kết sản xuất máy cho thị trường Nhật Bản
2. Công ty PULSA INC (Nhật Bản) Liên kết sản xuất máy cho thị trường Nhật Bản
3. Takaoka Electric MFG. Co., Ltd.(Nhật Bản) Linh kiện tự động hóa
4. Vitrox Technologies (Malaysia) Chuyên phần mềm xử lý ảnh
5. Decsys (Nhật Bản) Bộ xử lý ảnh chuyên dụng
6. Shimatec (Nhật Bản) Thiết bị chiếu sáng cho ngành kiểm tra xử lý ảnh