Sản phẩm và dịch vụ
Máy kiểm tra ngoại quan hoàn chỉnh
Chỉ cần đặt hàng lên máy với số lượng theo lô sản phẩm, máy sẽ tự động đưa hàng đến bộ phận kiểm tra và phân loại riêng thành sản phẩm tốt và sản phẩm không đạt.
Chi tiết
Bộ kiểm tra ngoại quan tự động
Thiết định kiểm tra tự động cho nhiều loại hàng và kiểm xuất được nhiều loại phế phẩm
Chi tiết
Dịch vụ gia công phần mềm kiểm tra
Chi tiết
Dịch vụ Gia công phầm mềm điều khiển thiết bị
Chi tiết
Một số thiết bị chúng tôi đã sản xuất và chuyển giao
Bộ kiểm tra đầu nối dây điện.
Đối tượng sản phẩm:0.5mm~3mm
Tốc độ xử lý:120pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt 360°
Nội dung kiểm tra:Lồi dây điện, dây bị cắt. Không có bell, lỗi dập.
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:100μm3Σ
Máy kiểm tra viên cao su hình hộp.
Đối tượng sản phẩm:10*10*20 mm
Tốc độ xử lý:70pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt sản phẩm (6 mặt)
Nội dung kiểm tra:Dính dị vật, trầy xướt, bavia, tính kích thước,Ÿ lỗ hổng,…
Năng lực kiểm tra:800μm×800μm
Năng lực đo kích thước:100μm3Σ
Máy kiểm tra hộp đựng đĩa.
Đối tượng sản phẩm:7mm~10mm
Tốc độ xử lý:0.35 s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Kiểm tra mặt trên
Nội dung kiểm tra:Nứt, mẻ, dính dơ, ba via, biến dạng
Năng lực kiểm tra:30μm×30μm
Máy kiểm tra viên nhựa Pilot.
Đối tượng sản phẩm:3mm ×Φ1mm
Tốc độ xử lý:480 pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Kiểm tra toàn bộ bề mặt
Nội dung kiểm tra:Nứt, mẻ, dính dơ, ba via, biến dạng
Năng lực kiểm tra:10μm×10μm
Máy kiểm tra vòng ron cao su.
Đối tượng sản phẩm:3mm~7mm
Tốc độ xử lý:100pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt sản phẩm
Nội dung kiểm tra:Dính dơ, dị vật, ba via, đo đường kính, do độ dày
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:10μm3Σ
Máy kiểm tra má thắng xe hơi.
Đối tượng sản phẩm:15mm~26mm
Tốc độ xử lý:4s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt sản phẩm
Nội dung kiểm tra:Dính dơ, dị vật, ba via, đo đường kính, đo độ dày, Kiểm tra Mark
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:5μm3Σ
Máy kiểm tra linh kiện điện tử TSSOP.
Đối tượng sản phẩm:4mm~15mm
Tốc độ xử lý:0.64 s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Mặt trên hoặc mặt dưới
Nội dung kiểm tra:Chân, Mark, PKG
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:10μm3Σ
Máy kiểm tra wafer Chip bán dẫn.
Đối tượng sản phẩm:Wafer 5 Inch ~8 Inch
Kích thước Chip 0.4mm ~4mm
Tốc độ xử lý:45phút/Wafer 6 Inch ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Mặt trên Wafer
Nội dung kiểm tra:Nứt Chip, cắt sai vị trí, dính dơ, dính dị vật
Năng lực kiểm tra:8μm×8μm