Máy kiểm tra viên nhựa Pilot.
(Resin Pilot inspection machine)
Đối tượng sản phẩm: 3mm ×Φ1mm
Tốc độ xử lý: 480 pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi: 0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ bề mặt
Nội dung kiểm tra: Nứt, mẻ, dính dơ, ba via, biến dạng
Năng lực kiểm tra: 10μm×10μm
Chu trình hoạt động:
Viên nhựa Pilot được đổ vào trong hộp đựng hàng chưa kiểm tra, dưới sự hoạt động của part feerder viên nhựa pilot sẽ xuống theo hàng và phân li từng 2 con xuống bộ phận kiểm tra, dưới cơ cấu trục quay viên nhựa pilot sẽ quay tròn, đồng thời camera chụp liên tục 10 lần, quét hết bề mặt cần kiểm tra 360°. Hệ thống sẽ kiểm tra tự động theo các hình đã chụp. Nếu kết quả kiểm tra OK, cho sản phẩm đó vào hộp đựng sản phẩm OK. Ngược lại, nếu kết quả kiểm tra NG, cho sản phẩm đó vào hộp đựng phế phẩm.
Một số mẫu phế phẩm máy kiểm tra được.

Lỗi đổ khuôn bề mặt sản phẩm (Resin Adhesion)


Vết dơ, trầy xước (Dirty & Scratch)