Máy kiểm tra hộp đựng đĩa
(Dics holder inspection machine)
Đối tượng sản phẩm: 7mm~10mm
Tốc độ xử lý: 0.35 s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi: 0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra: Kiểm tra mặt trên
Nội dung kiểm tra: Nứt, mẻ, dính dơ, ba via, biến dạng
Năng lực kiểm tra: 30μm×30μm
Chu trình hoạt động:
Cho sản phẩm vào thùng parts feeder. Sản phẩm sẽ tự động chạy theo một trật tự, và đi vào bàn quay kiểm tra, sản phẩm sẽ đi qua vị trí của 2 camera chụp hình kiểm tra. Nếu kết quả OK, sẽ đưa sản phẩm đó đến thùng đựng sản phẩm OK. Nếu kết quả phế phẩm, sẽ đưa sản phẩm đó đến thùng đựng phế phẩm.
Một số mẫu phế phẩm máy kiểm tra được.

Dính dơ


Bị nứt