Bộ kiểm tra đầu nối dây điện.
Đối tượng sản phẩm: 0.5mm~3mm
Tốc độ xử lý: 120pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi: 0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra: Toàn bộ bề mặt 360°
Nội dung kiểm tra: Lồi dây điện, dây bị cắt. Không có bell, lỗi dập.
Năng lực kiểm tra: 100μm×100μm
Năng lực đo kích thước: 100μm3Σ
Chu trình hoạt động:
Máy này là bộ kiểm tra đầu nối dây điện. Phần kiểm tra sẽ do máy dập dây điện đưa đến. Đầu tiên, sẽ kiểm tra phần dây điện chuẩn bị kết nối có được bóc vỏ chưa. Sau đó kiểm tra trạng thái phần đầu nối bằng camera và lăng kính quay 360 độ để kiểm tra toàn bộ bề mặt. Kết quả kiểm tra sẽ được báo về máy dập dây điện để phân loại.
Xem video
Một số mẫu phế phẩm máy kiểm tra được.

Lồi dây điện


Dập dây vào quá cạn


Lỗi dập


Dập dây vào quá sâu