Tiến Trình thiết lập dự án
Bước 1: Nhận mẫu sản phẩm, thiết lập môi trường kiểm tra.
Với mẫu sản phẩm nhận được, bằng kinh nghiệm chúng tôi sẽ khảo sát lựa chọn loại đèn chiếu sáng sao cho Camera chụp được hình ảnh của lỗi sản phẩm rõ nhất và lựa chọn loại Camera có độ phân giải phù hợp với độ chính xác yêu cầu.
Bước 2: Thiết kế sơ bộ phần mềm kiểm tra và thiết lập quy cách hệ thống
Thiết kế sơ bộ phần mềm kiểm tra
Thực hiện đánh giá mẫu sản phẩm về khả năng kiểm tra phế phẩm
Thiết lập quy cách hệ thống theo kết quả đánh giá
Bước 3: Tiến hành thiết kế và sản xuất
Theo quy cách đã xác định
Tiến hành thiết kế chi tiết cho bộ phận kiểm tra ngoại quan và cơ cấu máy
Thẩm định thiết kế
Tiến hành đặt hàng linh kiện, chế tạo từng bộ phận
Bước 4: Lắp ráp vận hành thử
Tiến hành lắp ráp các bộ phận
Chạy debug chương trình
Xác nhận tình trạng kiểm tra
Đánh giá toàn bộ hệ thống theo quy cách đã lập
Kiểm tra xuất hàng
Hoàn thành hệ thống