Khái quát hệ thống kiểm tra ngoại quan tự động
Camera chụp hình sản phẩm đưa vào hệ thống máy tính, phần mềm xử lý ảnh phân tích hình ảnh đưa ra kết quả kiểm tra và truyền kết quả đến bộ phận phân loại sản phẩm để phân loại sản phẩm theo kết quả đó, đồng thời biểu thị lên màn hình
xem chi tiết
Một số thiết bị tiêu biểu chúng tôi đã tham gia sản xuất và chuyển giao
Bộ kiểm tra đầu nối dây điện.
Đối tượng sản phẩm:0.5mm~3mm
Tốc độ xử lý:120pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt 360°
Nội dung kiểm tra:Lồi dây điện, dây bị cắt. Không có bell, lỗi dập.
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:100μm3Σ
Máy kiểm tra viên cao su hình hộp.
Đối tượng sản phẩm:10*10*20 mm
Tốc độ xử lý:70pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt sản phẩm (6 mặt)
Nội dung kiểm tra:Dính dị vật, trầy xướt, bavia, tính kích thước,Ÿ lỗ hổng,…
Năng lực kiểm tra:800μm×800μm
Năng lực đo kích thước:100μm3Σ
Máy kiểm tra hộp đựng đĩa.
Đối tượng sản phẩm:7mm~10mm
Tốc độ xử lý:0.35 s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Kiểm tra mặt trên
Nội dung kiểm tra:Nứt, mẻ, dính dơ, ba via, biến dạng
Năng lực kiểm tra:30μm×30μm
Máy kiểm tra viên nhựa Pilot.
Đối tượng sản phẩm:3mm ×Φ1mm
Tốc độ xử lý:480 pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Kiểm tra toàn bộ bề mặt
Nội dung kiểm tra:Nứt, mẻ, dính dơ, ba via, biến dạng
Năng lực kiểm tra:10μm×10μm
Máy kiểm tra vòng ron cao su.
Đối tượng sản phẩm:3mm~7mm
Tốc độ xử lý:100pcs/phút ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt sản phẩm
Nội dung kiểm tra:Dính dơ, dị vật, ba via, đo đường kính, do độ dày
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:10μm3Σ
Máy kiểm tra má thắng xe hơi.
Đối tượng sản phẩm:15mm~26mm
Tốc độ xử lý:4s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Toàn bộ bề mặt sản phẩm
Nội dung kiểm tra:Dính dơ, dị vật, ba via, đo đường kính, đo độ dày, Kiểm tra Mark
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:5μm3Σ
Máy kiểm tra linh kiện điện tử TSSOP.
Đối tượng sản phẩm:4mm~15mm
Tốc độ xử lý:0.64 s/pc ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Mặt trên hoặc mặt dưới
Nội dung kiểm tra:Chân, Mark, PKG
Năng lực kiểm tra:100μm×100μm
Năng lực đo kích thước:10μm3Σ
Máy kiểm tra wafer Chip bán dẫn.
Đối tượng sản phẩm:Wafer 5 Inch ~8 Inch
Kích thước Chip 0.4mm ~4mm
Tốc độ xử lý:45phút/Wafer 6 Inch ±10%
Tỷ lệ báo lỗi:0/3000 sản phẩm
Bề mặt kiểm tra:Mặt trên Wafer
Nội dung kiểm tra:Nứt Chip, cắt sai vị trí, dính dơ, dính dị vật
Năng lực kiểm tra:8μm×8μm
Vấn đề thường xem xét trong khâu kiểm tra ngoại quan
Nếu quý khách cần xem xét các vấn đề sau trong khâu kiểm tra ngoại quan:
  • Quý doanh nghiệp có bộ phận kiểm tra ngoại quan, nhưng phế phẩm vẫn lưu xuất đến khách hàng
  • Hệ thống kiểm tra ngoại quan của quý doanh nghiệp không kiểm tra được một số lỗi
  • Quý doanh nghiệp muốn áp dụng hệ thống kiểm tra ngoại quan tự động thay cho người thao tác để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
  • Quý doanh nghiệp cần sản xuất máy kiểm tra ngoại quan
  • ...........
Hãy vui lòng liên lạc với chúng tôi.
Chúng tôi rất hân hạnh được tham gia khảo sát giải quyết cùng quý Doanh Nghiệp